12 Aralık 2014 Cuma

Ludwig Maktaryan (1908-10?-1955)


Doğum tarihi ve yeri üzerinde kesin bilgilere sahip olmadığımız Ermeni kökenli Amerikalı ressam Ludwig Maktaryan 1908 ve ya 1910 yılında Osmanlı imparatorluğuna bağlı Suriye ve ya İzmir kentinde dünyaya gelmiştir. Ailesi ile birlikte 1921 yılında ABD'ye göç eden sanatçı ikamet ettiği New York şehrinin modern sanatın yükselen merkezi haline gelişi sürecinde önemli bir eğitim kurumu olan National Academy of Design'da resim üzerine eğitim görmüş ve Art Students League of New York'da baskı ile litografi alanında da çalışmalar yapmıştır.


William Von Schlegell, Charles Locke ve George Picken gibi sanatçılardan ders alan sanatçı 1920'li ve 30'lu yıllarda, baskı ve litografik eserlerin yanı sıra kitaplar için illüstrasyonlar yapmıştır. Büyük buhran esnasında devlet bünyesinde çalışarak geçimini sağlayan sanatçı ikinci dünya savaşının patlaması ile 5. orduya çavuş rütbesi ile katılmış ve İtalyan cephesinde görev almıştır. Savaştan sonra Amerika’ya geri dönen sanatçı Los Angeles Museum, the Corcoran Gallery of Art, Pennsylvania Academy, Gallery of New York gibi önemli müze ve galerilerde sergiler açan sanatçı 1955 yılında hayata veda etmiştir.

Kaynaklar
Blacks in the United States Army: Portraits Through History, 
Yazar: Martha S. Putney
Three Battles: Arnaville, Altuzzo, and Schmidt, 8. bölüm,1. ,
Yazarlar: Charles Brown MacDonald, Sidney T. Mathews
Portrait of an Army.

Yazarlar: Center of Military History, Gordon R. Sullivan, Marylou Gjernes

11 Aralık 2014 Perşembe

Levon Tütüncüyan (1905-1968)

Levon ( Leon ) Tütüncüyan'ın ( Tutundjian ) kızı, Lea Vinet'e göre, 1905 yılında Amasya'da doğan sanatçının ailesi yörenin tanınmış öğretmen olan varlıklı ve eğitimli bir aileye mensup idi. Dedesi ve babasının öğretmen olmasının etkisi ile küçük yaşta iyi bir eğitim ve Fransızca öğrenen Ressam, yetim kaldığı için 1921 ve ya 1922 yılında İstanbul'dan Yunanistan'a göç etmiştir. Muhtemelen 16 ve ya 17 yaşlarında olan sanatçı 1923 yılında Venedik’teki Mekhitarist manastırında klasik eğitimin yanı sıra ermeni minyatürleri üzerinde çalışır. İlk sanat eğitimini buradan Ermeni klasikleri ve Ermeni minyatürü üzerine alan sanatçı 1924 senesinde Paris'e giderek Ecole des Beaux-Arts'da resim üzerine eğitim alır. Dönemin modern sanatlarından özellikle kübizmden etkilenen ressam 1926 yılında Paul Rosenberg'in Galerisinde açılan Pablo Picasso’nun kolâjları onun sanatı üzerine büyük bir esin kaynağı olur.

Kaynaklar
Sculpture 1900-1945: After Rodin ,Penelope Curtis
Collage/collages: from cubism to new dada ,Cristina Garbagna


8 Aralık 2014 Pazartesi

Minas Avetisyan (1928—1975)


Ermeni sanat tarihinin önemli figürlerinden Minas Avetisyan, Sovyet Ermenistan’ın Şirak bölgesinde 1928 yılında dünyaya gelmiştir. İlk sanat eğitimini 1947-1952 yılları arasında Panos Terlemezyan sanat okulunda aldıktan sonra 1952-1954 yılları arasında Güzel sanatlar okulunu bitirir.Genel olarak canlı renkler kullanan ve fovist bir üsluba sahip Minas Avetisyan 1960 ile 1975 yılları arasında 500'den fazla tuval resmi ve 20 kadar Duvar resmi betimlemiştir. Büyük bir geçmişe dayanan Ermeni minyatür sanatından etkilenen Minas Avetisyan birçok oto portre, manzara ve portre betimlemiştir.

Kaynak
Minas Avetisyan: 1928-1975, C. Khatchadourian

Ivan Aivazovsky ( 1817 - 1900 )


Kırım'da Ermeni bir tüccarın oğlu olarak Kırım'ın Feodosiya'nın şehrinde dünyaya gelen Ivan Aivazovsky, Romantizm akımının temsilcilerinden biridir. Henüz ufak bir çocuk iken şehir duvarlarına kömür kalem ( Füzen ) ile yaptığı çizimler şehrin yöneticisinin dikkatini çekerek onu önce Simferopol sonrasında St. Petersburg Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görmesi için finansal destek sağlamasına neden olur.

St. Petersburg Güzel Sanatlar Akademisinde aldığı eğitimden sonra 1845 yılında, Ivan Aivazovsky Rus Çarlık donanmasının ressamı unvanı verilir. Bir dönem İstanbul’da ikamet eden ve çalışan, ressam bir dönem Balyan ailesinin konuğu olmuş ve Dolmabahçe sarayı için resimler yapmıştır.

Kaynaklar
Russia & Europe in the Nineteenth Century, Edward Strachan
Seas, cities and dreams: the paintings of Ivan Aivazovsky

6 Aralık 2014 Cumartesi

Petros Kunduracıyan (1905-1956)


Urfa doğumlu olan Ermeni Ressamlardan Petros Kunduracıyan döneminin siyasi olaylarından dolayı Paris’e göç etmek zorunda kalır. Paris’te özellikle P. Cezanne ve Kübizmden oldukça etkilenen sanatçı özellikle manzara resimleri ile ün kazanır. Paris’te bir süre yaşadıktan sonra 1947 yılında Ermenistan'a göç ederek hayatının sonuna kadar burada kalır.


Kaynakça
Art Gallery of Armenia, Yerevan , Hayastani Petakan Patkerasrah, Martin Mikaelian, 1984

Georgy Yakulov (1884-1928)


Tiflis'te doğan Ermeni kökenli sanatçı Moskova Güzel Sanatlar Akademisinde resim eğitimi alarak 1902 yılında mezun oldu. İlk sergisini 1906 yılında açan sanatçı 1917 senesinde ise "World of Arts" yani Dünya Sanatları grubunda aktif olarak yer almıştır. 


Rusya’nın yanı sıra Berlin ve Viyana'da da sergiler açan sanatçı Sovyet Devriminin ardından Devlet sanatçısı olarak Sovyet Rejimine hizmet etmiştir. Özellikle Sahne dekoratörü olarak başarılı eserler veren sanatçı Moskova’daki Kamerny tiyatrosunun dekorlarını ile Habima Tiyatrosu, Wagner’in Rienzi operası ve Prokofiev'in Le Pas d'acier by Diaghilev ile  Paris’teki Grand Opera'nın dekorlarını resimlemiştir.

Kaynaklar
The George Riabov collection of Russian art, Jane Voorhees Zimmerli Art Museum
Sergei Prokofiev: Autobiography, Articles, Reminiscences
Wagner and Russia By Rosamund Bartlett


Gabriel Gürciyan ( 1892-1987 )


Türkiye'de doğan Ermeni ressamlardan biri olan Gabriel Gürciyan, daha sonra Ermenistan'a göçmüştür. Erivan’da yaşamaya başlayan sanatçı 1928 senesinde ise Erivan Güzel Sanatlar Akademisinde akademisyen olarak dersler vermeye başlamış ve 1947 senesinde Profesörlüğe yükselmiştir. Ermeni Ressamlar birliğine bir dönem başkan olarak da seçilen ressamın ayrıca çeşitli makaleleri ve kitapları da bulunmaktadır. Akademik resim türünde eserler veren sanatçı 1987 yılında hayata veda etmiştir.


Kaynak
The Allgemeines Kunstlerlexikon (AKL), Günter Meissner

Charles Mazoujian ( 1917-2011 )

Gizlen

Bir çizgi roman ressamı olarak ünlenen Charles Mazoujian 1917 senesinde doğmuştur. Pratt Enstitüsünde eğitim alan sanatçı 1941 senesinde ise orduya katıldı. Askerlik esnasında da resim çalışmalarına ara vermeyen sanatçı ayrıca 1945 senesinde suluboya çalışması ile ödül kazanmıştır.


Lady Luck adlı çizgi roman serisi ile ünlenen sanatçı ayrıca Life dergisinin 9 Şubat 1942 senesindeki sayısına konu olmuştur.

Mola veren askerler
2. Dünya savaşında görev alan Charles Mazoujian, savaş sırasında yaşadıklarını çizim defterine aktarmıştır. Amerikan çıkarması sırasında yaşananları resmeden sanatçının eserleri daha sonraları sergilenmiştir. Washington National Museum gibi Amerika’nın önemli müzelerinde resimleri yer alan sanatçı 2011 yılında hayata veda etti.


Kaynakça
The Life 1942
The Art of the Comic Book: An Aesthetic History ,Robert C. Harvey

5 Aralık 2014 Cuma

Gohar Fermanyan (1899-1958)

Ütü yapan kadın

İlk Ermeni kadın ressamlarından olan Gohar Fermanyan 1889 yılında doğmuştur.St. Petersburg Güzel Sanatlar Akademisinde, Kuzma Petrov-Vodkin'in atölyesinden mezun olan sanatçı Sovyet Gerçekçiliği anlayışında resimler yapmıştır.Genellikle Portreler, Çalışan işçi ve köylü sınıfı ile Sovyet Ermenistanından manzara ve kent görünümlerini sıklıkla resmetmiştir.

Kaynakça
Armenian Art, N. Stepanian


Edward Avedisyan (1936–2007)

Kool aid

Ermeni kökenli Amerikalı Ressamlardan olan Edward Avedisyan 1936 yılında  Lowell, Massachusetts dünyaya gelmiştir. Boston Museum School'da sanat eğitim alan sanatçı 1969 yılında University of Kansas'da sanat çalışmalarına devam etmiştir.1958'de New York şehrine taşınan sanatçı Hansa Gallery'de ( New York ) sergiler açmıştır. 2007 yılında hayata veda eden sanatçının eserleri Amerika’daki çeşitli müze ve koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Kaynak
Highlights of the Art Season, Aldrich Museum of Contemporary Art, 1969